bannière

Finale du 4e Tianyuan, partie 5

14 avril 1990, Liu Xiaoguang (Blanc) gagne de 0,5 point contre Qian Yuping (Noir)