bannière

Finale du 3e Tianyuan, partie 1

28 février 1989, Liu Xiaoguang (Noir) gagne par abandon contre Jiang Zhujiu (Blanc)