bannière

Finale du 3e Tianyuan, partie 2

2 mars 1989, Liu Xiaoguang (Blanc) gagne de 0,5 point contre Jiang Zhujiu (Noir)